YDELSER

Hvorfor psykolog?


Der kan være mange grunde til, at man i en periode af sit liv ikke trives og kan have svært ved at fungere i sin hverdag. De færreste af os kommer gennem livet uden modgang. Vi kan opleve personlige problemer, kriser og tab, belastende eller traumatiske hændelser samt en fastlåst arbejds- eller livsssituation. I disse situationer kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp.


Gennem et terapeutisk samtaleforløb hos mig vil du kunne opnå en øget indsigt i dine problemer og arbejde henimod nye måder at håndtere disse på. Du vil kunne få mulighed for at bryde med uhensigtsmæssige mønstre, få nye redskaber og se nye handlemuligheder.

 Jeg arbejder med følgende problemstillinger:

 

Angsttilstande


Tendens til bekymringer

Generaliseret angst

Socialangst

Panikangst

Sygdomsangst

Fobier

OCD

Præstations- og eksamensangst

Livskriser


Parrådgivning

Livskrise

Sorg

Svigt

Ensomhed

Skilsmisse

Kærestesorg

Livstruende sygdom/pårørende

Kronisk sygdom/pårørende

Fertilitetsproblematikker, graviditet, forældreskab og efterfødselsreaktioner

Voksne børn af alkoholikere

Familierelateret


Teenagere/pubertet, unge og børn

Forældrerådgivning

Familiekonflikter

Rådgivning i forbindelse med skilsmisse

Rådgivning for sammenbragte familier


Særlige ydelser


Udarbejdelse af psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne.

Psykologiske erklæringer

Rådgivning og samtaler til personale og elever på FGU skoler Rådgivning og samtaler til personale og elever på skoler med et særlig tilrettelagt undervisningsforløb - STU

Andre tilstande


Depression

Stress

Udbrændthed

Belastningsreaktioner

ADHD

Autismespektrumforstyrrelser

Selvskadende adfærd

Selvværdsproblematikker

Identitet/kønsidentitet

Selvudvikling

Interkulturelle problemstillinger

Arbejdsrelateret


Stress

Mobning

Afskedigelser

Karriererådgivning

Arbejdsledig

Akut Krisehjælp


Krisesamtaler med personer, der har været udsat for eller vidne til en voldsom begivenhed/pårørende

Tanker om selvmord, selvmordsforsøg/pårørende

Voldtægt

Røveri, overfald og vold

Trafikulykker

Copyright Soheyla Elvertorp@ All Rights Reserved