YDELSER

Hvorfor psykolog?


Der kan være mange grunde til, at man i en periode af sit liv ikke trives og kan have svært ved at fungere i sin hverdag. De færreste af os kommer gennem livet uden modgang. Vi kan opleve personlige problemer, kriser og tab, belastende eller traumatiske hændelser samt en fastlåst arbejds- eller livsssituation. I disse situationer kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp.


Gennem et terapeutisk samtaleforløb hos mig vil du kunne opnå en øget indsigt i dine problemer og arbejde henimod nye måder at håndtere disse på. Du vil kunne få mulighed for at bryde med uhensigtsmæssige mønstre, få nye redskaber og se nye handlemuligheder.

 Jeg arbejder med følgende problemstillinger:

 

Angsttilstande


 • Tendens til bekymringer
 • Generaliseret angst
 • Socialangst
 • Panikangst
 • Sygdomsangst
 • Fobier
 • OCD
 • Præstations- og eksamensangst

Livskriser


 • Livskrise
 • Sorg
 • Svigt
 • Ensomhed
 • Skilsmisse
 • Kærestesorg
 • Livstruende sygdom/pårørende
 • Kronisk sygdom/pårørende
 • Fertilitetsproblematikker, graviditet, forældreskab og efterfødselsreaktioner
 • Voksne børn af alkoholikere

Familierelateret


 • Teenagere/pubertet, unge og børn
 • Forældrerådgivning
 • Familiekonflikter
 • Rådgivning i forbindelse med skilsmisse
 • Rådgivning for sammenbragte familier
 • Parterapi

Særlige ydelser


 • Udarbejdelse af psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne.
 • Psykologiske erklæringer
 • Rådgivning og samtaler til unge på Produktionsskoler samt skoler med et særlig tilrettelagt undervisningsforløb (STU).

Andre tilstande


 • Depression
 • Stress
 • Udbrændthed
 • Belastningsreaktioner
 • ADHD
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Selvskadende adfærd
 • Selvværdsproblematikker
 • Identitet/selvudvikling
 • Interkulturelle problemstillinger

Arbejdsrelateret


 • Stress
 • Mobning
 • Afskedigelser
 • Karriererådgivning
 • Arbejdsledig

Akut Krisehjælp


 • Krisesamtaler med personer, der har været udsat for eller vidne til en voldsom begivenhed/pårørende
 • Tanker om selvmord, selvmordsforsøg/pårørende
 • Voldtægt
 • Røveri, overfald og vold
 • Trafikulykker

Copyright Soheyla Elvertorp@ All Rights Reserved